For bestilling av time eller deler må reg.nummer, kontaktinfo og hva som ønskes utført eller hvilke deler som bestilles skrives i melding.